کود مایع فرومازین دامون (آهن_ منگنز_روی)

165,000 تومان

کود مایع فرومازین دامون یک منبع مؤثر برای تأمین نیاز گیاهان به سه عنصر آهن، منگنز و روی می‌باشد.

با ظرفیت 1 لیتری

:

دستور العمل استفاده:

محصولات زمان مصرف محلول پاشی (1000 لیتر آب) آب آبیاری (در هکتار)
غلات از مرحله 5 تا 7 برگی به بعد 2-3 لیتر 4-6 لیتر
محصولات گلخانه ای مراحل مختلف رشد 1-2 لیتر 3-5 لیتر
سبزی و صیفی مراحل مختلف رشد تا یک هفته قبل از برداشت 1-2 لیتر 3-5 لیتر
درختان محلول پاشی در طول فصل رشد به ویژه بعد از ریزش شکوفه درختان و بعد از برداشت محصول، به جز زمان گلدهی 2-3 لیتر 3-6 لیتر
چمن مراحل مختلف رشد 2-3 لیتر 4-6 لیتر

مزایای استفاده از فرومازین دامون

  • برای تشکیل کلروفیل ضروری است
  • به عنوان یک کاتالیزور در بسیاری از واکنش های ضروری گیاه عمل می کند
  • در فرآیند اکسیداسیون نقش مهمی دارند.
  • بهبود رشد ریشه و تولید آنزیم‌های ضروری گیاه
  • افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی از جمله تنش‌های گرمایی و سرمایی
  • افزایش کیفیت و کمیت و عملکرد محصولات کشاورزی تشکیل بهتر گل و میوه و استفاده کارآمدتر از خاک و عناصر غذایی کود

کود مایع فرومازین 3% دامون (آهن_ منگنز_روی)

کود مایع فرومازین دامون یک منبع مؤثر برای تأمین نیاز گیاهان به سه عنصر آهن، منگنز و روی می‌باشد. آهن (Fe) یک ریز مغذی برای تشکیل کلروفیل مورد نیاز در گیاهان است و کلروفیل همان چیزی است که به گیاهان رنگ سبز می‌دهد.

کمبود آهن به ویژه در خاک های قلیایی رایج است. کلروز آهن نام بیماری است که در گیاهانی که کمبود آهن دارند یافت می‌شود. علائم کمبود معمول شامل کلروز بین رگبرگی و سبز روشن و سفید شدن برگ است.

منگنز (Mn) نقش مهمی در فعال سازی آنزیم‌های مختلف، سنتز کلروفیل، فتوسنتز، کاهش نیترات، سنتز پروتئین و محافظت از گیاهان در برابر بیماری‌ها ایفا می‌کند. روی (Zn) کلید ریزمغذی‌ است که سیستم آنزیمی مسئول تولید اکسین در گیاهان را فعال می‌کند که منجر به تولید ایندول استیک اسید (IAA) می‌شود، که در هنگام ریشه‌زایی منجر به تشکیل یک سیستم ریشه‌ای متراکم و غنی می‌شود.

. کود مایع فرومازین دامون با توجه به فرآیند تولید (هموژناسیون) و حلالیت بسیار بالا جذب فوری از طریق تغذیه برگی و ریشه‌ای را در اختیار گیاه شما قرار می‌دهد.

ترکیبات سازنده فرومازین دامون: سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات روی
تجزیه ضمانت شده: آهن (Fe) 3 درصد، منگنز (Mn) 2.7 درصد، روی (Zn) 3 درصد ، گوگرد 5 درصد

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان داده و در زمان بارندگی و ابری بودن محلول پاشی نگردد. در صورت نیاز به محلول پاشی همزمان با سایر ترکیبات، قبل از تهیه محلول اصلی باید در مقیاس محدود مورد آزمایش قرار گیرد.

FERROMAZIN (FMZ)

FERROMAZIN damoon liquid fertilizer is an effective source for providing plants with three elements of iron, manganese and zinc. Iron (Fe) is a micronutrient required for the formation of chlorophyll in plants, and chlorophyll is what gives plants their green color. Iron deficiency is especially common in alkaline soils. Iron chlorosis is the name of the disease found in iron-deficient plants. Common deficiency symptoms include interveinal chlorosis and bright green and white leaves. Manganese (Mn) plays an important role in the activation of various enzymes, chlorophyll synthesis, photosynthesis, nitrate reduction, protein synthesis, and protecting plants against diseases. Zinc (Zn) is a key micronutrient that activates the enzyme system responsible for auxin production in plants, leading to the production of indole acetic acid (IAA), which during rooting leads to the formation of a dense and rich root system. Due to the production process (homogenization) and very high solubility, FERROMAZIN liquid fertilizer provides immediate absorption through leaf and root nutrition to your plant..

ADVANTAGES OF USE

It is necessary for the formation of chlorophyll

It acts as a catalyst in many essential plant reactions

They play an important role in the oxidation process

Improving root growth and production of essential plant enzymes

Increasing the resistance of plants against environmental stress, including heat and cold stress

Increasing the quality and quantity and performance of agricultural products

Better formation of flowers and fruits and more efficient use of soil and fertilizer nutrients

Increasing the resistance of plants against plant pests and diseases

Increasing flowering and maximizing flowers and fruits

INGREDIENTS

Iron sulfate, Manganese sulfate, Zinc sulfate, EDTA, Glycine

COMPOSITION

COMPOSITION

Content (w/v)
Iron (Fe) 3%
Manganese (Mn) 2.7%
Zinc (Zn) 3%
S-So4 5%

INSTRUCTION OF USE

Crop Time of consumption Foliar spray

(L/1000 L Water)

Irrigation water (L/ha)
Cereals From the stage of 5 to 7 leaves onwards 2-3 4-6
Greenhouse plants Different stages of growth 1-2 3-5
Vegetables and summer vegetables Different stages of growth up to a week before harvest 1-2 3-5
Trees Foliar spraying during the growing season, especially after the flowering of trees and after harvesting, except during flowering 2-3 3-6
Grass Different stages of growth 2-3 4-6

Before using, read the instructions carefully. Keep away from children

If it is necessary to spray foliar simultaneously with other compounds, it should be tested on a limited scale before preparing the main solution

وزن
1.2 کیلوگرم
ابعاد
6 × 6 × 20 سانتیمتر
حجم

1000 سی‌سی

وزن

1500 گرم

سایر اطلاعات

.