محرک گلدهی فلوریشینگ

158,000 تومان575,000 تومان

محرک گل‌دهی فلوریشینگ بر پایه ترکیب تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با عناصر مهم غذایی مانند نیترات، پتاسیم، کلات آهن، سولفات روی و اسید بوریک تأثیر بسزایی بر روی افزایش گل‌دهی در این محصولات دارد.

با ظرفیت 1 لیتری

:

مزایا محرک گلدهی فلوریشینگ

  • افزایش گل‌انگیزی گیاهان گلخانه ای، باغی و زراعی
  • افزایش رشد گیاهان گلخانه ای، باغی و زراعی
  • محافظت گیاه در برابر عوامل بیماری‌زا (پاتوژن‌ها)
  • افزایش تحمل به تنش‌های گرمایی و سرمایی

روش مصرف

محصولات زمان مصرف دُز مصرف
گیاهان گلخانه‌ای مراحل مختلف رشد 4 لیتر در هکتار
گیاهان زراعی مراحل مختلف رشد 3 لیتر در هکتار

محرک گل‌دهی فلوریشینگ

محرک گلدهی فلوریشینگ

گلدهی مرحله مهمی در رشد گیاهان گلخانه‌ای می‌باشد که به طور قابل توجهی بر عملکرد این محصولات تأثیر گذار است. اثرات مثبت استفاده از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی مانند جیبرلین‌ها و سیتوکنین‌ها در مراحل مختلف رشد گیاهی در بسیاری از تحقیقات به اثبات رسیده است. جیبرلین‌ها هورمون‌های گیاهی هستند که در بسیاری از مراحل رشد مانند جوانه‌زنی، طویل شدن سلول و گل‌دهی نقش دارند. جیبرلین‌ها اولین مواد شیمیای شناخته شده‌ای اند که اثرات معین در تشکیل گل می‌‌گذارند. استفاده از جیبرلین‌ها منجر به تشکیل گل در گیاهان متعددی می‌شود که این فرآیند به طور معمول وابسته به قرار گرفتن در معرض دمای پایین یا طول روز طولانی است. هنگامی‌ که گل‌دهی توسط عوامل فیزیکی مناسب القا می‌شود، به نظر می‌رسد جیبرلین درون‌زا در گیاه دچار تغییرات کمی و کیفی می‌شود و بر برخی از عملکردها در مراحل فیزیولوژیکی تشکیل گل در گیاهان اثرگذار باشد.

محرک گلدهی فلوریشینگ بر پایه ترکیب تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با عناصر مهم غذایی مانند نیترات، پتاسیم، کلات آهن، سولفات روی و اسید بوریک تأثیر بسزایی بر روی افزایش گل‌دهی در این محصولات دارد.

FLOURISHING

Flowering is an important stage in plant growth significantly affecting crop production. The gibberellin (GA) class of plant hormones plays a role in many processes during plant development, including seed germination, cell elongation, and flowering. Gibberellins are the first chemicals known to have a promotive effect on flower formation in a consistent, reproducible manner and a well-defined pattern. When flower formation is induced by the appropriate physical factors, the endogenous gibberellins of the plant seem to undergo quantitative as well as qualitative changes. It is thus probable that they perform some function in the physiological regulation of flower formation in plants. The cytokinins can control plant growth and activities including the growth of stem primordium and cellular meristem.

.

In recent years salicylic acid (SA) has been the focus of intensive research due to its function as an endogenous signal mediating local and systemic plant defense responses against pathogens. It has also been found that SA plays a role during the plant response to abiotic stresses such as drought, chilling, heavy metal toxicity, heat, and osmotic stress. In this sense, SA appears to be, just like in mammals, an ‘effective therapeutic agent’ for plants. Besides this function during biotic and abiotic stress, SA plays a crucial role in the regulation of physiological and biochemical processes during the entire lifespan of the plant.

FLOURISHING, a combination of plant growth regulators with important nutrients such as nitrate, potassium, iron chelate, zinc sulfate, and boric acid, has a significant effect on increasing flowering in these products

وزن
1.2 کیلوگرم
ابعاد
6 × 6 × 20 سانتیمتر
حجم

250 سی‌سی, 1000 سی‌سی

وزن

1200 گرم

سایر اطلاعات

محرک گل‌دهی فلوریشینگ بر پایه ترکیب تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با عناصر مهم غذایی مانند نیترات، پتاسیم، کلات آهن، سولفات روی و اسید بوریک تأثیر بسزایی بر روی افزایش گل‌دهی در این محصولات دارد.