بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهان

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهان (صنایع، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت و باغبانی)

20th International Exhibition of Agriculture Industry

(Irrigation, Cultivation, Agricultural Input & Horticulture)

 

شرکت کشاورزی سبز رویش دامون مقدم شما را در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهان گرامی می دارد. میزبان شما هستیم در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان غرفه A230

زمان 9 الی 12 دی ماه 1400 ساعات بازدید 10 الی 18

It is an honor for us to have a privilege to invite you at 20th International Exhibition of Agriculture Industry . The venue of the exhibition is Isfahan International Exhibition

The exhibition will be held on 30 December 2021 to 2 January 2 2022. The timings for the exhibition are from 10AM to 6PM

www.agrovet.ir

برچسب: