محرک رشد پاورویت

915,000 تومان

محرک رشد پاورویت با فرمولاسیون جدید و ترکیبی از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با عناصر غذایی مهم باعث افزایش سرعت رشد محصول (CGR) و افزایش عملکرد دانه در غلات پاییزه می‌شود.

با ظرفیت 1 لیتری

محرک رشد پاورویت

گندم (Triticum aestivum L) یکی از محبوب‌ترین غلات در سراسر جهان و تحت شرایط گسترده‌ اقلیمی کشت می‌شود. با این حال، یک محصول تحمل پذیر تحت استرس نیست و رشد و عملکرد آن در شرایط تنش‌های محیطی کاهش می‌یابد. مرحله انتقال رویشی به زایشی ترکیبی از پاسخ گیاهان به محیط از جمله تنش‌هاست. اگر گیاه بتواند چنین مرحله‌ای را به درستی مدیریت کند، مقدار بهینه عملکرد حاصل می‌شود. در طی این مرحله بین زیست توده سنبله در گرده افشانی و تعداد دانه در سنبله در هر متر مربع ارتباط معنی‌داری وجود دارد که بر پتانسیل عملکرد دانه تأثیر می‌گذارد. اثرات مثبت تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ساختار جامعه گیاهان با تحقیقات انجام شده نشان داده شده است. به عنوان مثال، سالیسیلیک اسید و جیبرلین‌ها قادر به تنظیم فرآیندهای مختلف رشد در گیاه هستند. محرک رشد پاورویت با فرمولاسیون جدید و ترکیبی از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با عناصر غذایی مهم باعث افزایش عملکرد دانه در غلات پاییزه می‌شود. همچنین محرک رشد پاورویت افزایش سرعت رشد محصول (CGR) را تسریع می‌بخشد.

POWERWHEAT

Wheat (Triticum aestivum L.) is one of the most favorite cereals, worldwide, and is planted under a wide range of soil and climatic conditions. However, it is not a tolerant crop under stress and its growth and yield decrease. The stage of crop vegetative/reproductive transition is a combination of plant responses to the environment including stresses. If the plant can properly manage such a stage, the optimum amount of yield results. During this stage there is a significant correlation between spike biomass at pollination and the number of seeds in the spike per square meter, affecting the grain yield potential. The positive effects of plant growth regulators on the structure of the plant communities have been indicated by research work. For example, gibberellins and salicylic acid are able to regulate different growth processes in plants. POWERWHEAT with a new formulation and a combination of plant growth regulators with Essential nutrients that increase crop growth rate (CGR) and increased grain yield wheat and barley.

روش مصرف

محصولات زمان مصرف دُز مصرف
غلات پاییزه و بهاره 5 تا 7 برگی 5 لیتر در هکتار

مزایا

  • افزایش عملکرد غلات پاییزه تا ۲۰۰درصد
  • افزایش سرعت رشد محصول
  • افزلیش کیفیت پروتئین و گلوتن دانه گندم
  • افزایش مالت جو
  • افزایش سرعت جوانه زنی با پرایمینگ بذور غلات پاییزه
وزن
5.3 کیلوگرم
ابعاد
17 × 10 × 30 سانتیمتر
حجم

1000 سی‌سی

وزن

1200گرم

سایر اطلاعات

محرک رشد پاورویت با فرمولاسیون جدید و ترکیبی از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با عناصر غذایی مهم باعث افزایش سرعت رشد محصول (CGR) و افزایش عملکرد دانه در غلات پاییزه می‌شود.