کود بورکامین دامون (بور کلسیم گلایسین)

290,000 تومان

کود بورکامین دامون باعث جلوگیری از اختلالات فیزیولوژیکی مانند لکه تلخ موضعی، لکه چوب پنبه‌ای، نرمی میوه در اثر پیری و پوسیدگی گلگاه می شود. همچنین باعث بهبود متابولیسم و افزایش کلروفیل در گیاهان می شود.

با ظرفیت 1 لیتری

:

مزایای استفاده ار بورکامین

 • جلوگیری از اختلالات فیزیولوژیکی مانند لکه تلخ موضعی، لکه چوب پنبه‌ای، نرمی میوه در اثر پیری و پوسیدگی گلگاه
 • باعث ایجاد مقاومت در برابر بیماری می شود
 • کاهش تنش‌های گیاهی
 • مجموعه جوانه‌ها، گل‌ها و میوه‌ها را بهبود می‌بخشد
 • بهبود متابولیسم و افزایش کلروفیل در گیاهان
 • تشکیل جوانه بهتر در درختان میوه و پنجه‌زنی در غلات

روش مصرف

آب آبیاری محلول پاشی محصولات
2-4 لیتر در هکتار 1-2 لیتر در هکتار غلات
2-3 لیتر در هکتار 1-2 لیتر در هکتار گیاهان علوفه‌ای
2-3 لیتر در هکتار 1-2 لیتر در هکتار گیاهان صنعتی
3-4 لیتر در هکتار 2-3 لیتر در هکتار محصولات گلخانه ای
2-3 لیتر در هکتار 1-2 لیتر در هکتار درختان

کود بورکامین دامون

کود بورکامین دامون

عناصر کلسیم و بور به طور قابل توجهی در تمامی مراحل مختلف رشدی گیاهان از جوانه‌زنی تا رشد رویشی و زایشی مورد نیازاند. به عبارت دیگر کلسیم و بور نقش ویژه ای در تقویت دیواره سلولی و افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها دارند. آنها همچنین هیدرولیز پروتئین به آمونیاک را به حداقل می‌رسانند و تا حد زیادی جایگزینی کلسیم توسط آنزیم پلی گالاکتوروناز را که ممکن است به تجمع موضعی اتیلن ختم شود را کاهش می‌دهند زیرا تجمع موضعی اتیلن باعث سقط جوانه‌ها، گل‌ها و میوه‌ها می‌شود و منجر به آسیب پذیری گیاهان در برابر بیماری‌ها می‌شود. اسید آمینه گلایسین به عنوان یک پیش ساز در تشکیل گروه‌های پیرول نقش داشته و به روند فتوسنتز کمک کرده و پیش ماده کلروفیل است.

ترکیبات سازنده کود بورکامین دامون عبارتنداز:

نیترات کلسیم، اسید بوریک، اسید آمینه گلایسین

تجزیه ضمانت شده:

کلسیم(CaO) 10 درصد، بور کل (B)  3 درصد، نیتروژن کل (N) 3 درصد، گلایسین (Gly) 30000 پی پی ام

DAMOON BORCAMIN FERTILIZER

The elements calcium and boron are significantly required in all the different stages of plant growth from germination to vegetative and reproductive growth. Calcium and boron have a special role in strengthening the cell wall and increasing the resistance of plants against diseases. They also minimize hydrolysis of protein to ammonia and greatly reduce calcium replacement by the enzyme polygalacturonase that may lead to localized ethylene, causing abortion of buds, flowers and fruits, and plants are very vulnerable to diseases. Glycine amino acid plays a role in the formation of pyrrole groups as a precursor and helps the process of photosynthesis and is a precursor of chlorophyll.

.

.

ADVANTAGES OF USE

 • Preventing physiological disorders such as local bitter pit, cork spot, fruit softness due to aging and blossom end rot.
 • Causes resistance to disease
 • Reduces plant stress
 • Improves set of buds, flowers and fruits
 • Improving metabolism and increasing chlorophyll in plants

Better bud formation in fruit trees and tillering in cereals

:INGREDIENTS

Calcium nitrate, Boric acid, Glycine

COMPOSITION

Content(w/v)

Calcium (CaO)

10%

Total boron (B)

3%

Total nitrogen (N)

3%

Glycine (Gly)

30000ppm

:INSTRUCTION OF USE

Crop Foliar spray (L/1000 L Water) Irrigation water (L/ha)
Cereals 1-2 2-4
Forage crops 1-2 2-3
Industrial plants 1-2 2-3
Greenhouse plants 2-3 3-4
Trees 1-2 2-3
وزن
1.2 کیلوگرم
ابعاد
6 × 6 × 20 سانتیمتر
حجم

1000سی‌سی

وزن

1200 گرم

سایر اطلاعات

.