محرک ریشه‌زایی روتینگ

225,000 تومان815,000 تومان

این محصول با فرمولاسیون جدید و ترکیبی از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با عناصر مهم غذایی باعث تسریع در ریشه‌زایی در گیاهان مختلف می‌شود.

با ظرفیت های 250 سی‌سی و 1 لیتری

:

محرک ریشه‌زایی روتینگ

روتینگ

ایندول-3- بوتیریک اسید (IBA) یک هورمون گیاهی متعلق به خانواده اکسین‌ها است. اکسین‌ها در بسیاری از فرآیندهای رشد و نمو گیاه ضروری هستند. با کشف هورمون‌های ریشه‌زایی، استفاده از این مواد در انتهای پایه قلمه‌ها برای تولید ریشه‌های جدید در سال‌های گذشته رواج داشت. در حال حاضر، بسیاری از تولید کنندگان از هورمون‌های ریشه‌زایی به صورت محلول پاشی بر روی برگ برای تکثیر گیاهان یک‌ساله، چندساله و چوبی استفاده می‌کنند. از آنجا که ایندول-3- بوتیریک اسید یک هورمون ریشه‌زایی طبیعی است، داشتن چنین توانایی قابل درک است. هنگامیکه ایندول-3- بوتیریک اسید به صورت محلول پاشی روی برگ استفاده می‌شود، از طریق روزنه‌های باز وارد سیستم آوندی گیاه شده و با انتقال قطبی، به انتهای پایه منتقل و گیاهان آن را در نوک ریشه ذخیره می‌کنند.

محرک ریشه‌زایی روتینگ

حاوی درصد بالای ایندول-3- بوتیریک اسید که جدا از تسریع در تشکیل ریشه، در محصولات مختلف برای تحریک رشد گل و میوه‌ها نیز استفاده می‌شود و در نهایت باعث افزایش عملکرد محصول می‌گردد. محرک ریشه‌زایی روتینگ به دو صورت محلول پاشی بر روی برگ و ریشه‌زایی قلمه با قوطه‌ور کردن آن در محلول آماده توسط شرکت کشاورزی سبز رویش دامون تولید می‌شود. محرک ریشه‌زایی روتینگ با فرمولاسیون جدید و ترکیبی از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با عناصر مهم غذایی باعث تسریع در ریشه‌زایی در گیاهان مختلف می‌شود.

روش مصرف

محصولات زمان مصرف نوع مصرف دُز مصرف
رز مراحل مختلف رشد محلول پاشی 5 لیتر در هکتار
رز قلمه زدن قوطه‌ور 1 لیتر
گیاهان گلخانه ای مراحل مختلف رشد محلول پاشی 4 لیتر در هکتار
نشا 2-4 برگی محلول پاشی 4 لیتر در هکتار

ROOTING

IBA (Indole-3-butyric acid) is a plant hormone belonging to the auxin family. Auxins are phytohormones involved in mediating a number of essential plant growth and developmental processes. With the discovery of natural plant rooting hormones for propagation, it has been intuitive to apply these substances to the basal end of cuttings to produce new roots. Currently, many growers use foliar-applied aqueous IBA rooting solutions to propagate annual, perennial, and woody plants. Since indole-3-butyric acid (IBA) is a natural rooting hormone, having such an ability is understandable. When aqueous IBA solutions are applied to the leaves of cuttings, the IBA enters the plant’s vascular system through open stomata. Indole-3-butyric acid then translocates, by polar transport, to the basal end; there, plants store it for self-regulated root formation. Aside from accelerating root formation, it is used on various crops to stimulate flower development and the growth of fruits. This ultimately increases crop yields.

ROOTING stimulant with a new formulation and a combination of plant growth regulators with important nutrients accelerates rooting in various plants

وزن
0.3 کیلوگرم
ابعاد
6 × 6 × 12 سانتیمتر
حجم

250 سی‌سی, 1000 سی‌سی

وزن

300 گرم, 800 گرم

سایر اطلاعات

این محصول با فرمولاسیون جدید و ترکیبی از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با عناصر مهم غذایی باعث تسریع در ریشه‌زایی در گیاهان مختلف می‌شود.