کود فوکامین پی کی دامون

338,000 تومان

کود مایع فوکامین پی‌کی دامون یک منبع مؤثر برای تأمین نیاز گیاهان به دو عنصر فسفر و پتاسیم می‌باشند.

با ظرفیت 1 لیتری

:

دستور العمل استفاده:

آب آبیاری

(در هکتار)

محلول پاشی (1000لیتر آب) زمان مصرف محصولات
5-7 لیتر 2-3 لیتر مراحل ابتدایی رشد غلات
قبل از گلدهی  و رسیدگی
4-6 لیتر 2-3 لیتر مراحل ابتدایی رشد محصولات گلخانه ای
قبل و بعد از گلدهی و تغییر رنگ
5-7 لیتر 2-3 لیتر 5-8 برگی و قبل از گلدهی گیاهان علوفه‌ای و صنعتی
4-6 لیتر 5/1-2 لیتر مراحل ابتدایی رشد و قبل از گلدهی سبزی و صیفی
5-7 لیتر 2-3 لیتر مراحل ابتدایی رشد درختان
متورم شدن جوانه‌ها تا قبل از گلدهی، فندقی شدن میوه

مزایای استفاده از فوکامین پی کی

تحریک رشد ریشه

بهبود روند جذب فسفر در گیاهان

تنظیم سنتز پروتئین در گیاه و در نتیجه افزایش تقسیم سلولی و رشد بهتر گیاه

افزایش صفات کیفی و کمی میوه مانند رنگ، سایز، وزن و قند میوه و تسریع در رسیدگی میوه

افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی از جمله تنش‌های گرمایی و سرمایی

افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌های قارچی مانند سفیدک پودری، فوزاریوم، قارچ فیتوفترا

افزایش گلدهی و به حداکثر رساندن گل و میوه

کود مایع فوکامین پی کی دامون

کود مایع فوکامین پی‌کی دامون یک منبع مؤثر برای تأمین نیاز گیاهان به دو عنصر فسفر و پتاسیم می‌باشد. فسفر به ‌عنوان یکی از اجزای کلیدی در ساختار گیاه محسوب می‌شود و به ‌عنوان یک کاتالیزور در بسیاری از واکنش‌های بیوشیمیایی اصلی، نقش دارد. فسفر به ‌طور اختصاصی در جذب و تبدیل انرژی خورشیدی به ترکیبات قابل استفاده گیاه مؤثر است (تبدیل نور به قند). پتاسیم در حفظ تعادل آبی، ایجاد تورژسانس، باز و بسته شدن روزنه‌ها، تولید پروتئین، نشاسته و در تجمع و انتقال هیدرات‌های کربن تولید شده نقش دارد و سرعت فتوسنتز را افزایش می‌دهد. کود مایع فوکامین پی‌کی دامون با توجه به فرآیند تولید (هموژناسیون) و حلالیت بسیار بالا جذب فوری از طریق تغذیه برگی و ریشه‌ای را در اختیار گیاه شما قرار می‌دهد.

ترکیبات سازنده فوکامین دامون: مونو پتاسیم فسفات، هیدروکسید پتاسیم

تجزیه ضمانت شده:  فسفر (P2O5) 11درصد، پتاسیم (K2O) 20 درصد،

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان داده و در زمان بارندگی و ابری بودن محلول پاشی نگردد. کود فوکامین پی کی دامون قابلیت ترکیب و انحلال خوبی با سایر کودها دارد و می‌تواند با سموم دفع آفات نباتی ترکیب شود تا نیازهای غذایی محصولات را در طول چرخه رشد برآورده سازد.

PHOKAMIN PK

Phokamin pk Damoon liquid fertilizer is an effective source for meeting the needs of plants for two elements, phosphorus and potassium. Phosphor is considered as one of the key components in the structure of plants and plays a role as a catalyst in many basic biochemical reactions. Phosphor is specifically effective in absorbing and converting solar energy into usable plant compounds (light to sugar conversion). Potassium plays a role in maintaining the water balance, creating Turgor, opening and closing of stomata, producing protein, starch, and in the accumulation and transfer of produced carbon hydrates and increases the rate of photosynthesis. Due to the production process (homogenization) and very high solubility, PHOKAMIN PK damoon liquid fertilizer provides immediate absorption through leaf and root nutrition to your plant.

ADVANTAGES OF USE

Stimulation of root growth

Improving the absorption process of phosphorus in plants

Regulation of protein synthesis in the plant, resulting in increased cell division and better plant growth

Increasing the qualitative and quantitative characteristics of the fruit such as color, size, weight and sugar of the fruit and accelerating the ripening of the fruit

Increasing the resistance of plants against environmental stresses, including thermal and cold stresses

Increasing the resistance of plants against fungal diseases such as powdery mildew, fusarium, phytophtra fungus

Increasing flowering and maximizing flowers and fruits

INGREDIENTS

Monopotassium phosphate, Potassium hydroxide

COMPOSITION

COMPOSITION Content
Phosphate (P2O5) 11%
Potassium (K2O) 20%

INSTRUCTION OF USE

Crop Time of consumption Foliar spray

(L/1000 L Water)

Irrigation water (L/ha)
Cereals Early stages of growth 2-3 5-7
Before flowering and ripening
Greenhouse plants Early stages of growth 2-3 4-6
Before flowering and changing color
Forage and industrial plants 5-8 leaves & Before flowering 2-3 5-7
Vegetables and summer vegetables Early stages of growth and before flowering 1.5-2 4-6
Trees Early stages of growth, Swelling of the buds, before flowering, hazelness of the fruit 2-3 5-7

Before using, read the instructions carefully. Keep away from children.

Phokamin PK Damoon fertilizer has the ability to combine and dissolve well with other fertilizers and can be combined with pesticides to meet the nutritional needs of crops during the growth cycle.

وزن
1.2 کیلوگرم
ابعاد
6 × 6 × 20 سانتیمتر
حجم

1000 سی‌سی

وزن

1500 گرم

سایر اطلاعات

.