کرم سبز برگخوار

کرم سبز برگخوار یا Green leaf-eating worms

کنترل زراعی: شخم عمیق پس از برداشت محصول

روش کنترل: باعث از بین رفتن فرم زمستانگذران آفت و کاهش جمعیت آفت در سال بعد می شود.

کنترل شیمیایی: فوزالن ۳ لیتر در هکتار، اتریمفوس ۱.۵ لیتر در هکتار

برچسب:

1 افکار

نظرات بسته شده اند