کود پوکامین کی 40 دامون

348,000 تومان

پتاسیم در حفظ تعادل آبی، ایجاد تورژسانس، باز و بسته شدن روزنه‌ها و در تجمع و انتقال هیدرات‌های کربن تولید شده نقش دارد. پتاسیم با فعال‌سازی بیش از 60 نوع آنزیم در گیاه بر تولید پروتئین، نشاسته و آدنوزین تری فسفات (ATP) تأثیر گذار است

با ظرفیت 1 لیتری

:

دستور العمل استفاده:

آب آبیاری

(در هکتار)

محلول پاشی (در هکتار) زمان مصرف محصولات
3-4 لیتر 1-2 لیتر شروع رشد طولی ساقه غلات
بعد از گلدهی و اوایل مرحله شیری دانه
2-4 لیتر 1-5/1 لیتر مراحل ابتدایی رشد محصولات گلخانه ای
قبل از گلدهی و تغییر رنگ
2-3 لیتر 1-2 لیتر 5-8 برگی و قبل از گلدهی گیاهان علوفه‌ای و صنعتی
2-3 لیتر 1 لیتر هفتگی از زمان میوه دهی تا برداشت یا در صورت لزوم سبزی و صیفی
3-4 لیتر 1-2 لیتر اوایل تا اواخر رشد میوه درختان

کود مایع پوکامین کی 43 دامون

پوکامین کی 40 دامون حاوی 40 درصد عنصر پتاسیم به صورت کربنات پتاسیم می‌باشد. پتاسیم در حفظ تعادل آبی، ایجاد تورژسانس، باز و بسته شدن روزنه‌ها و در تجمع و انتقال هیدرات‌های کربن تولید شده نقش دارد. پتاسیم با فعال‌سازی بیش از 60 نوع آنزیم در گیاه بر تولید پروتئین، نشاسته و آدنوزین تری فسفات (ATP) تأثیر گذار است و تولید ATP می‌تواند سرعت فتوسنتز را افزایش دهد.

کربنات پتاسیم سطح سمیت گیاهی بسیار پایینی دارد و فاقد کلرید است و کمترین شاخص نمکی را در بین سایر منابع پتاسیم دارد. پوکامین کی 40 با توجه به فرآیند تولید (هموژناسیون) و حلالیت بسیار بالا جذب فوری از طریق تغذیه برگی و ریشه‌ای را در اختیار گیاه شما قرار می‌دهد.

مزایای استفاده

  • جذب سریع از طریق برگ و ریشه
  • افزایش صفات کیفی و کمی میوه مانند رنگ، سایز، وزن و قند میوه و تسریع در رسیدگی میوه
  • افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی از جمله تنش‌های گرمایی و سرمایی
  • افزایش ماندگاری میوه با تقویت دیواره سلولی
  • افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات و بیماری‌های گیاهی
  • افزایش گلدهی و به حداکثر رساندن گل و میوه
ترکیبات سازنده: پتاسیم کربنات
تجزیه ضمانت شده: پتاسیم (K2O) 40 درصد

قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان داده و در زمان بارندگی و ابری بودن محلول پاشی نگردد. در صورت نیاز به محلول پاشی همزمان با سایر ترکیبات، قبل از تهیه محلول اصلی در مقیاس محدود تست شود. کودهای حاوی پتاسیم معمولا دارای pH بالایی هستند و امکان اختلاط با کودهایی با pH پایین را ندارند.

POCAMIN K40

POCAMIN K40 damoon liquid fertilizer contains 40% potassium element in the form of potassium carbonate combined. Potassium plays a role in maintaining the water balance, creating Turgor, opening and closing of stomata, and in the accumulation and transfer of produced carbon hydrates. By activating more than 60 types of enzymes in plants, potassium affects the production of protein, starch and adenosine triphosphate (ATP), and the production of ATP can increase the rate of photosynthesis. Potassium carbonate has a very low level of plant toxicity and does not contain chloride and has the lowest salt index among other potassium sources. Due to its very high solubility, Pocamin K40 damoon liquid fertilizer provides immediate absorption through leaf and root nutrition to your plant..

ADVANTAGES OF USE

Fast absorption through leaves and roots

Increasing the qualitative and quantitative characteristics of the fruit such as color, size, weight and sugar of the fruit and accelerating the ripening of the fruit

Increasing the resistance of plants against environmental stress, including heat and cold stress

Increasing fruit shelf life by strengthening the cell wall

Increasing the resistance of plants against plant pests and diseases

Increasing flowering and maximizing flowers and fruits

INGREDIENTS

Potassium carbonate

COMPOSITION
COMPOSITION Content
Potassium (K2O) 40%

INSTRUCTION OF USE

Crop Time of consumption Foliar spray

(L/1000 L Water)

Irrigation water (L/ha)
Cereals Beginning of stem elongation 1-2 3-4
After flowering and early stage of milk development
Greenhouse plants Early stages of growth 1-2.5 2-3
Before flowering and changing color
Forage and industrial plants 5-8 leaves & Before flowering 1-2 2-3
Vegetables and summer vegetables Weekly from fruit-set until harvest or as required 1 2-3
Trees Early to late stages of fruit development 1-2 3-4

Before using, read the instructions carefully. Keep away from childrenIf it is necessary to spray foliar simultaneously with other compounds, it should be tested on a limited scale before preparing the main solution

Fertilizers containing potassium usually have a high pH and cannot be mixed with fertilizers with a low pH

وزن
1.2 کیلوگرم
ابعاد
6 × 6 × 20 سانتیمتر
حجم

1000 سی‌سی

وزن

1500 گرم

سایر اطلاعات

.