ردیف پس زمینه

پارالاکس چند لایه

پارالاکس کلاسیک

افکت و الگوها

تصویر ثابت پس زمینه

تصویر حرکت افقی بر روی حرکت

رنگ تک یا گرادیان

تصویر پس زمینه خودکار در حال حرکت

تصویر پس زمینه ساده