بیایید چیزی با هم بسازیم

09123232523

melinda@tvda.com

تهران,کشاورز ساختمان حدیث

در تماس باشید

ارسال پیام

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و به مشتری یا صاحب‌کار خود می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است